กลอนแรกและกลอนสุดท้าย

บอร์ด ความรัก,กลอนแรกและกลอนสุดท้าย ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย the meวันวาน ไดัเขียนกลอนนี้ครั้งแรก ตอนอยู่ ม.3 เขียนให้เพื่อนรัก ตอนนี้กลอนบทนี้หมดความหมายไร้ค่าไปตามกาลเวลาสำหรับหลายๆ คน แต่มันยังคงคุณค่าสำหรับคนเพียงคนเดียว วันนี้ เราจะเขียนกลอนนี้เป็นครั้งสุดท้าย เราจะไม่เขียนให้กับใครอีกแล้ว....เพื่อนคือมิตร สนิทกัน มั่นคงนักเพื่อนคือรัก ครั้งแรก มิแปลกหนาเพื่อนคือคู่ ความคิด มิตรทุกคราเพื่อนคือข้า ข้าคือเพื่อน เหมือนคู่กันคำว่า "เพื่อน" ยิ่งใหญ่ กว้างไพศาลผ่านวันวาน ถึงวันนี้ มิแปรผันตลอดกาล ยังคง ดำรงมั่นคำว่า "เพื่อน" คำนั้น มันกินใจแม้นตัวไกล ใจยังชิด สนิทแนบต่างเฝ้าแอบ คำนึง ถึงไม่หายคำว่า "เพื่อน" เตือนอยู่ มิรู้วายเพื่อนไม่คลาย ความสัมพันธ์ นิรันดร....Bye Bye 4 Ever