บอร์ด ความรัก,อายุมีผลต่อการสมัครงานในเกาหลีจริงหรือไม่ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย tyuoiอายุมีผลต่อการสมัครงานในเกาหลีจริงหรือไม่ หากไม่รับคณะที่เรียนเฉพาะทางการเรียนมหาลัยส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 4 ปีในการจบการศึกษา แต่จากผลการสำรวจพบว่านักศึกษาผู้หญิงในเกาหลีใช้เวลาเฉลี่ย 4.8 ปีเพื่อที่จะจบการศึกษาในขณะที่นักศึกษาชายใช้เวลา 6.2 ปีค่ะ (ที่มา: 매일일보)ซึ่งเหตุผลที่นักศึกษาเกาหลีใช้เวลาในมหาวิทยาลัยมากกว่าปกติเพราะ "อัตรราการหางานที่ยากขึ้น" ซึ่งมี 2 เหตุผลหลักคือ ใช้เวลาเพื่อหาประสบการณ์ฝึกงานสำหรับสมัครงาน (53%) และอัตรานักศึกษาที่ต้องการสอบเพื่อเข้ารับข้าราชการที่เพิ่มมากขึ้น (12.6%)  หลายคนอาจคิดว่าเด็กที่เรียนจบใหม่ที่มีอายุน้อยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานมากกว่า แต่ในความจริงแล้วที่เกาหลีเด็กที่จบใหม่มีอัตราที่จะประสบความสำเร็จในการสมัครงานเพียง 20.4% หรือ 2 ใน 10 คนเท่านั้นค่ะ (ที่มา: 매일일보)นั่นหมายความว่ายิ่งอายุมากขึ้นจะยิ่งทำให้มีโอกาสในการสมัครงานจริงหรือไม่? เนื่องจากมีนักศึกษาเกาหลีจำนวนมาที่เลือกที่จะเลื่อนเวลาการจบการศึกษาออกไป ทำให้อายุของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสมัครงานเพิ่มขึ้นมากเช่นกันค่ะ จากผลการสำรวจของเว็บไซต์ Incruit พบว่าอายุของผู้ที่สมัครงานในเกาหลีเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 ปีในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาค่ะ โดยในปี 1998 อายุเฉลี่ยของผู้ที่สมัครงานคือ 25.1 ปีแต่ในปี 2020 ที่ผ่านมาพบว่าอายุเฉลี่ยของผู้ที่สมัครงานในเกาหลีคือ 31 ปี ตรงกับผลสำรวจของเว็บไซต์ Saramin ที่ได้ทำการสำรวจบริษัทในเกาหลีจำนวน 431 บริษัท ที่มีจำนวนการจ้างพนักงานใหม่ที่อายุช่วง 30 ปีจำนวน 4 ใน 10 คน   เหตุผลที่บริษัทเกาหลีคิดว่าการจ้างพนักงานใหม่ที่มีอายุช่วง 30 ปีดีกว่าพนักงานที่อยู่ในช่วงอายุ 20 ปีคือ ความเข้าใจในงานและความเร็วในการเรียนรู้ (35.7%), พฤติกรรมที่เหมาะสมตามอายุ (31.8%) ความสามารถในการปรับตัวขององค์กร(31.8%), เจตจำนงในการทำงานและความภักดี (25.3%) (ที่มา : 사람인)จากเหตุผลทั้งหมดจึงอาจบอกได้ว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสมัครงานในบริษัทเกาหลี แต่อย่าพึ่งเข้าใจผิดว่ายิ่งอายุมากขึ้นก็จะยิ่งมีโอกาสในการสมัครงานที่เกาหลีค่ะ   ในทางตรงกันข้ามพนักงานใหม่ที่มีอายุมากก็จะมีข้อเสียคือ ขาดความหลงใหลในการทำงาน (21.1%), การคิดที่เปิดกว้าง (15.8%) และความแข็งแรงของร่างกาย (11.4%) ทำให้บางบริษัทมีการกำหนดอายุในการรับสมัครพนักงานใหม่ โดยกำหนดอายุของพนักงานชายคือ 32 ปีและพนักงานหญิง 31 ปีค่ะ ซึ่งบริษัทที่กำหนดอายุของการรับสมัครพนักงานใหม่ให้เหตุผลว่า พนักงานที่มีอยู่รู้สึกไม่สบายใจ (47.8%), ลำดับต่อระบบชั้นขององค์กร (38.1%) และอาจจะมีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร (26.9%) ค่ะ โดยกลุ่มคนเกาหลีที่กำลังหางานที่มีอายุระหว่าง 40~43 ปีเป็นกลุ่มที่มีความรู้สึกว่าอายุเป็นอุปสรรคในการสมัครงานมากที่สุด ต่อมาคือกลุ่มอายุ 34~36 ปี, รองลงมาคือช่วงอายุ 37~39 ปี, กลุ่มอายุ 47~49 ปี, กลุ่มอายุ 44~46 ปีตามลำดับค่ะ   แต่สำหรับคนที่อายุเกือบจะขึ้นเลข 3 แล้วก็ไม่ต้องตกใจ เพราะมีบริษัทในเกาหลีอีก 59.7% ที่ตอบว่าพวกเขาไม่ได้สนใจเกี่ยวกับอายุในคัดเลือกพนักงานใหม่ตามความสามารถค่ะ โดยให้เหตุผลว่า อายุและความสามารถไม่เกี่ยวข้อง (74.7% ), เพราะพวกเขามีประสบการณ์ที่หลากหลาย (23.9%) และอายุมากขึ้นยิ่งมีประสบการณ์และปรับตัวได้มากเท่านั้น (9.1%) ค่ะเหตุผลหลักที่ในการคัดเลือกพนักงานใหม่ของบริษัทเกาหลีอันดับ 1 คือ มีทัศนคติและมารยาทที่ดี (50.3%), อันดับ 2 คือ มีประสบการณ์และความรู้ในการทำงาน (15.9%), อันดับ 3 คือ แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและชาญฉลาด (11.8%), อันดับ 4 คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ทางสัมคม (5.4%) และอันดับ 5 คือ มีความมุ่งมั่นในการเข้าทำงาน (4.9%) ค่ะ  ด้วยอัตราการแข่งขันในการสมัครงานที่เพิ่มสูงขึ้นในสังคมเกาหลี ทำให้อายุของผู้สมัครงานในเกาหลีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยปัจจัยหลายอย่าง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นจะเป็นอุปสรรคในการสมัครงาน เพราะหากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน บริษัทในเกาหลีก็พร้อมที่จะรับเข้าทำงานแน่นอนค่ะ