บอร์ด ความรัก,คำคมความรักภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลความหมายดีๆโดนใจ ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย Khun Yingg30 คำคม ความรักภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล ความหมายดีโดนใจ บทความความรักภาษาอังกฤษ – A man overtime falls in love with the woman he is attracted to, and a woman overtime becomes more attracted to the man she loves. ผู้ชายมักจะตกหลุมรักคนที่เค้าหลงเสน่ห์ และผู้หญิงจะหลงเสน่ห์คนที่เธอตกหลุมรัก – Friendship is love minus sex and plus reason. Love is friendship plus sex and minus reason. มิตรภาพคือ ความรัก ลบด้วย เซ็กซ์ และบวกเอาเหตุผลเพิ่มเข้าไป ส่วนรักคือมิตรภาพบวกด้วยเซ็กซ์ และลบเอาเหตุผลออก – You may only be one person to the world but you may also be the world to one person. คุณอาจจะเป็นแค่ “คน ๆ หนึ่ง” ในโลกใบนี้ แต่คุณอาจจะเป็น “โลกทั้งใบ” ของคนคนหนึ่งก็ได้ – Friendship often ends in love, but love in friendship never. มิตรภาพมักจะจบลงด้วยความรัก แต่ความรักไม่มีวันจบลงด้วยมิตรภาพ – You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you’re not part of it. คุณรู้ว่า คุณรักเค้าก็ต่อเมื่อคุณต้องการให้เค้ามีความสุข แม้ว่าความสุขนั้นจะหมายความถึงการที่คุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมัน – Love looks not with the eyes, but with the mind. ความรักนั้น เห็นไม่ได้ด้วยตา แต่ด้วยใจ – Love is like standing in the wet cement. The longer you stay, the harder it is to leave. And you can never go without leaving your shoes behind. ความรักก็เหมือนซีเมนต์เปียกๆ ยิ่งคุณอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งติดหนึบ จากไปไม่ได้เท่านั้น และคุณจะไม่มีวันจากมาได้เลย โดยที่ไม่ได้ทิ้งรองเท้าไว้ข้างหลัง – Don’t marry a person you can live with, marry somebody you can’t live without. จงอย่าแต่งงานกับคนที่คุณ “อยู่ด้วยได้” จงแต่งงานกับคนที่คุณ “ขาดไม่ได้” – Don’t rely on the past to create the future, rely on the future to erase the past. อย่าวางใจใช้อดีตเป็นตัวสร้างอนาคต แต่จงใช้อนาคตเป็นตัวลบอดีตทิ้งไป – Love will die if held too tightly; love will fly if held too lightly. รักจะเฉาตายถ้ายึดไว้แน่นเกินไป และรักจะโบยบินไปถ้ายึดไว้หย่อนเกินไป – If you love someone tell them, don’t wait or else you will lose the chance. ถ้าคุณรักใคร บอกเค้าซะ อย่ารีรออยู่เลย ไม่งั้นคุณจะเสียโอกาสนะ – It only takes a second to say “I love you”, but it will take a lifetime to show you how much. ใช้เวลาแค่เพียงชั่ววินาทีในการบอกว่า “ฉันรักเธอ” แต่ใช้เวลาตลอดชีวิตในการแสดงให้เห็นว่า รักมากเพียงไร – Love, is like water, we take it for granted. Thus, when it is gone, it becomes crucial. ความรักก็เหมือนน้ำ เรามักจะเห็นมันเป็นของตาย ต่อเมื่อ มันหมดไปแล้ว นั่นละ … มันจะกลายเป็นสิ่งจำเป็น – True love is like ghosts, which everyone talks about but few have seen. รักแท้ก็เหมือนกับปีศาจ ทุกคนพูดถึง แต่มีคนน้อยมากที่ได้เห็นว่าเป็นอย่างไร – A man falls in love through his eyes, a woman through her ears. ผู้ชายตกหลุมรักทางตา แต่ผู้หญิงน่ะ ตกหลุมรักทางหู – The way to love anything is to realize that it might be lost. หนทางที่จะรักสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็คือ การตระหนักสิ่งนั้นๆ อาจจะสูญหายได้ – To love is to risk not being loved in return. To hope is to risk pain. To try is to risk failure, but risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing. การที่ได้รักคือการเสี่ยงว่าจะไม่ได้รับความรักเป็นการตอบแทน การตั้งความหวังคือการเสี่ยงกับความเจ็บปวด การพยายามคือการเสี่ยงกับความล้มเหลว แต่ยังไงก็ต้องเสี่ยง เพราะสิ่งที่อันตรายที่สุดในชีวิตก็คือ การไม่เสี่ยงอะไรเลย – When loving someone…never regret what you do…only regret what you didn’t do. เวลารักใคร … อย่าเสียใจในสิ่งที่คุณได้กระทำ จงเสียใจในสิ่งที่คุณไม่ได้กระทำ – Gravity cannot be held responsible for people falling in love. เวลาคนตกหลุมรักน่ะ … โทษแรงโน้มถ่วงไม่ได้ จริงมั้ยล่ะ (ต้องโทษคนขุดหลุม) - One smile can’t change the world, but your smile changes mine. รอยยิ้มเดียวเปลี่ยนโลกไม่ได้ แต่รอยยิ้มของคุณเปลี่ยนฉันได้ You know you’re in love when you cant even put into words, how you feel for a person. คุณจะรู้ว่าคุณกำลังมีความรักเมื่อคุณไม่สามารถแม้แต่จะบรรยายเป็นคำพูดได้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับคน ๆ หนึ่ง Real love is seeing that the one you love is happy even when you do things for them that makes you unhappy. Because their happiness is paramount. ความรักที่แท้จริงคือการเห็นว่าคนที่คุณรักมีความสุข แม้ว่าคุณจะทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อพวกเขาที่ทำให้คุณไม่มีความสุขก็ตาม เพราะความสุขของพวกเขาเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า If the people we love are stolen from us, the way to have them live on is to never stop loving them. Buildings burn, people die, but real love is forever. หากคนที่เรารักหายไปจากเรา วิธีที่จะทำให้พวกคุณอยู่ต่อไปได้ก็คืออย่าหยุดรักเขา ไม่ว่าตึกราม บ้านช่อง มอดไหม้หรือผู้คนล้มตาย แต่รักแท้จะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ The real love is the one that makes you forget all the others. ความรักที่แท้จริงคือสิ่งที่ทำให้คุณลืมคนอื่น ๆ ทั้งหมดที่ผ่านมา Love is our true destiny. We do not find meaning of life by ourselves alone we find it with another. ความรักคือโชคชะตาที่แท้จริงของเรา โปรดจำไว้ว่าเราไม่ได้ค้นหาความหมายของชีวิตด้วยตัวเองคนเดียวเมื่อเราพบกับอีกคนหนึ่ง Real love is an expression of the best of you and others. It’s moving, profound and essentially very simple at the same time. ความรักที่แท้จริงคือการแสดงออกถึงสิ่งที่ดีที่สุดของตัวคุณเองและผู้อื่น มันลึกซึ้งและเรียบง่ายมากในเวลาเดียวกัน Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own. ความรักคือเงื่อนไขที่ความสุขของคนที่เรารักมีความสำคัญต่อตัวคุณเอง Real love should draw no blood from the loved and buckets from the lover. ความรักที่แท้จริงไม่ควรทำให้ใครเจ็บปวด Real love is to offer your life at the feet of another. ความรักที่แท้จริงคือการมอบชีวิตของคุณไว้ที่ผู้อื่น Your arms feel more like home than any house ever did. อ้อมแขนของคุณให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านมากกว่าที่ไหน ๆ